Izvješće o SZP

Unosom šifre zgrade i lozinke suvlasnici pristupaju Izvješću o SZP njihove zgrade koje se sastoji od liste svih suvlasnika sa njihovim zaduženjima, uplatama i stanju duga zajedničke pričuve, ukupnom stanju sredstava na žiro-računu zajedničke pričuve zgrade, te sve prihode i rashode u tekućoj godini. Podaci se ažuriraju dnevno.

 

Šifra zgrade:

Lozinka: